Norman Kataloğu

21 Yıllık deneyimle üniversiteye hazırlıkta üstün eğitim modeli, etkili dil gelişimi, sanat ve spor farkındalığı

Norman Farkı

Norman'ın araçlarıyla keşfetme arzusu ve başarı alışkanlığı edinimi, onları mutlu yapıyor!

Sanat eğitimi ,insanların kendi yaşantılarını amaçlı ve yöntemli olarak olumlu yönde değiştirme dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir. Gençlerin dünyayı algılaması ve yorumlamasının dijital dünyanın içinde yetişen zihinler olarak farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geliştirdiğimiz sanat eğitimi programı bu zihinlere yönelik olacaktır. Teknoloji çağı dediğimiz çağda çocuklarımızın meslekleri ve iş tanımları değişkenlik gösterecek. Sosyologların Çağdaş sanatlara öncelik vererek yeni yaklaşımları tanımalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyacak alanları açmaya çalıştık. Gençlerin içinde büyüdükleri dünya artık daha hızlı, evrensel hatta ulus ötesi ve tabi farklı ifade edilen bir dünya. Bildiğimiz geleneksel sanatlar da bu yönelimlere uygun yeni alanlar açıyor. Örneğin artık klasik sinema yerine gençler video art üretiyor. Tiyatro yerine performans sanatlarını tercih ediyor ya da heykel ya da resim yapmak yerine enstalasyonlar yaparak algıladıkları dünyayı tarif ediyorlar. Bunların yanı sıra gençler uğraşlarının sonucunu hemen görmek istiyorlar, bunun için fotoğraf sanatı gibi hemen sonuç alacakları alanları da elbette programa almak durumundayız.Bu yenilikçi alanlardan Bizim en çok önemsediklerimiz performans sanatı ve video art sanatıdır. Performans sanatı etkinlikleri bazen happening olarak da adlandırılır. Performans sanatı metinden bağımsızdır ve o an olur. Tekrarı yoktur. Bunun yanı sıra Fluxus, beden sanatı, süreç sanatı ile yakından ilgilidir. Video art görüntü veya ses kullanarak icra edilen bir sanat türüdür. Ancak diğer sinema ve video türleri ile karıştırılmamalıdır. Sinema ve tiyatroyu video sanatından ayıran en önemli etmen video sanatının temel kuralları olmamasıdır. Video sanatında aktörler kullanılmayabilir yada hiç diyalog içermeyebilir. Bu gibi temel farklar video sanatının diğer görsel sanatlardan (sinema, tiyatro, kısa film) ayırır.

Erken yaşta spor alışkanlığının edinimi, onların tüm hayatları boyunca düzenli olarak bir spor faaliyetiyle uğraşmalarına vesile olmasının yanında; sağlıklı bir beden ve daima açık bir zihin sağlayacaktır. Bu anlayışla, Norman'da amatör ve profesyonel anlamda spor aktivitelerine etkin yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Sektörlerin Profesyonel Temsilcileri ve Norman Okulları Bilgisayar Bilimleri Zümresi tarafından yürütülen çalışmalar ile gençlere gelecekte alacakları rollerin farkındalığı açısından deneyimler kazandırılıyor. Teknoloji geliştirme eğitim programlarıyla inovatif girişimler oluşturmaları sağlanıyor.

Gençlerimizi özgün eğitim-öğretim anlayışımızla; *Atatürk ilkelerine bağlı, *Bilimsel düşünceyi kılavuz edinen, *Sorumluluk sahibi,Yaşamlarında mutluluk ve başarı dengesini sağlayabilen, *Teknolojiye uyumlu, *Milli ve evrensel kültürden haberdar ve bunlara saygılı, *Tercih edilen, Dünya vatandaşları olarak yetiştirmektir.

Okuma alışkanlığı, öğrencilerimizin kişiliğini geliştirmesi ve yaşadığı toplumla sağlıklı ilişkiler kurması açısından önem taşımaktadır. Okulun tüm ritüelleri arasında, her gün 20 dakikalık okuma seansları için gençlerimize zaman yaratıyoruz.

VİZYONUMUZ: Kendi ilgi ve yeteneklerinin farkındalığına erişmiş, *Geleceğe hazır, *Geleceği hazırlayabilecek, *Girişken, *Üretken, *Çözüm odaklı, *Bilgiyi edime dönüştürebilen, *Çağın gerektirdiği donanımlara sahip, *iyi ahlaklı, *Yurtsever, Bireylerin yetiştiği bir okul olarak ülke çapındaki saygın eğitim-öğretim kurumları arasında anılmak…

Rehberlik servisimiz aracılığıyla öğrencilerimizin akademik ,sosyal ve bilişsel gelişimlerini düzenli olarak takip etmekte ve velilerimizle paylaşmaktayız. Gençlerimizin mesleki ilgilerini anlamak bir süreç gerektirmektedir ve üniversite sınavı sonrası 15 günlük tercih dönemine sığdırılmamalıdır. Bu noktada, onların tüm lise eğitimleri boyunca düzenli olarak mesleki ilgi ölçümlerini yaparak, kariyer koçları eşliğinde sistematik bir kariyer danışmanlığı imkanını yaratmaktayız. Öğrencinin sınavdan çıkmasıyla her şey bitmemekte tersine başlamaktadır. Tercih dönemi de en az hazırlık dönemi kadar önemli bir süreçtir. Okulumuzda sürekli bizimle zaman geçiren öğrencinin yönelimlerini, yeteneklerini daha iyi analiz edebilmekte , hem veliyi hem de öğrenciyi maksimum düzeyde mutlu edecek tercihleri de beraber yapmaktayız. Bu amaçla eğitim süreleri boyunca ; *Çoklu zeka analizleri, *Meslek tanıtımları, *Üniversite ve bölüm bilgilendirmeleri, etkinlikleri düzenlemekteyiz.

Norman Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimize koçluk destekli ve başarı odaklı program sunuyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik başarısı ile değil tüm sorunları ile baş edebilme, kendilerini tanıyabilme, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfedebilme, hedef koymalarını sağlama ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına yardımcı olmak amacıyla okulumuzda öğrenci ile görüşmeler yapılarak kişiye özel çalışma programları oluşturulur ve özdisiplin sağlanmasına yardımcı olunur. Okulumuzda Öztuna NORMAN öğrencilerimize eğitim koçluğu yaparak çalışma programı oluşturmasına rehberlik edecektir.

’’Ödev vermemek’’ kavramıyla ‘’eve ödev vermemek’’ kavramı farklı şeylerdir. BİZ EVE ÖDEV VERMİYORUZ Bilindiği gibi ödev, öğrencinin edindiği bilgileri uygulaması ve kalıcı hale getirmesi için ders dışı zamanlarda yapacağı pratiklerin genel adıdır. Oysa günümüzde ödev adı altında verilen test sorusu çözümü ise konuyu pekiştirmekten çok bilgiyi ölçümleyen bir araçtır. Bu durum hem öğrenciyi hem veliyi bir paradoksun içine sokmaktadır. Öğrenci pekiştirme yapmadığı için soru çözememekte; soru çözmeye vakit harcamaktan pekiştirme yapamamaktadır. Bizim ödev anlayışımız öğrencinin okul ortamında akranlarıyla beraber ve öğretmenleri eşliğinde önce pekiştirme sonra ölçme sonra da kalıcı hale getirme esaslarına dayalı üç basamaklı bir çalışmadır. Edinilen bilgi 24 saat,1 hafta ve 30 günlük periyotlarda birer kez yinelendiğinde kalıcı olmaktadır. Elbette bunun planlanması ve uygulanması profesyonel bir yaklaşım ve materyal gerektirmektedir. Böylelikle öğrencinin sonraki zamanlarda ya da sınavların yaklaştığı dönemlerde etüt, özel ders gibi destekleyici etkinliklere ihtiyacı kalmayacaktır, aileler ve çocuklar evde ödev ya da çalışma kaynaklı gerginlikler yaşamayacaktır. Sonuçta biz bu konuda olması gerekeni yapmakta , ödev dahil olmak üzere eğitim öğretimin tüm uygulamalarını ve sorumluluğunu üzerimize almaktayız. Böylelikle okulun öğrenciyi velisine; ’’Sizin çocuğunuz yeterince ders çalışmıyor.’’ şeklinde şikayet etmesi gibi absürt bir durumun da önüne geçmiş oluyoruz. Üniversite hazırlık programlarımızda (12.Sınıf) haftalık 40 saat dersin yanında ve günlük ders saatleri dışında haftalık 20 saat öğretmenler eşliğinde , konu tekrarı, pekiştirme, soru çözümü çalışmaları yapmaktayız. Bu güçlendirme çalışmaları rehberlik servisi analizleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda grup veya birey şeklinde olabilmektedir.

*Sınıflarımızda 3D teknolojisine uyumlu akıllı tahtalarla eğitim verilmektedir. *Sınıflarımızda her öğrencinin kendine ait kilitli bir dolabı bulunmaktadır. *Okulumuzda her katta woogjin eversky Marka arıtma sistemli su sebilleri mevcuttur. *Okulumuzun iç ve dış tüm otak alanları kamara sistemi ile görüntülenmektedir. *Okulumuzda gün boyu güvenlik görevlisi hizmet vercektir. * Okulumuz en son teknolojiye göre tasarlanmış FKB labaratuvarına sahiptir. * Okulumuzda halk oyunları ve modern danslara uygun dans pisti bulunmaktadır * Öğrencilerimizin diledikleri gibi spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri spor salonumuz mevcuttur. *Her türlü okuyucunun beğenisine sunulan zengin bir kütüphane bulunmaktadır *Okulumuz tüm öğrencilerin kullanabileceği bilişim sınıfına sahiptir. * Okulumuzda yemekhane ve kafeteryamız mevcut olup dileyen öğrencilerimiz bu hizmetlerden faydalanabilirler. Gün içerisinde öğrencilerin okul binasının dışına çıkmaları yasaktır. * Okulumuzda aynı güzergahta yeterli sayıda öğrenci olduğu takdirde servis hizmeti sunulmaktadır

Özel Norman Anadolu Lisesinde Yabancı Dil Eğitimi: Bir yabancı dili öğrenmek, farklı kültürleri tanımak ve anlamak, kendi kültürümüzle bunları karşılaştırmak ve bireyin ufkunun gelişimini sağlamak üzere dünyaya açılan yeni bir penceredir. Günümüzde ortak bir dil olarak İngilizce'nin uluslararası iletişimde dünyadaki önemi yadsınamaz. Bu yüzden Özel Norman Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin ortak ihtiyaçları arasında önemli bir konum edinmiş olan İngilizce eğitimine büyük önem ve yer verilmiştir. Bu amaçla dil eğitim programımız, öğrencilerimiz tarafından İngilizce'nin etkili edinimine çeşitli fırsatlar yaratarak, yaparak-yaşayarak öğrenmelerine fırsat verecek bir yapıda tasarlanmıştır. Biliyoruz ki yabancı dil ancak bol bol konuşularak, yani pratik yapılarak öğrenilebilir. Bu bilinçle haftada 16 saate kadar varan bir dil eğitimi programı uygulanmaktadır. Üstelik, yabancı dil eğitim programının ağırlıklı kısmını konuşma pratikleri oluşturmakta. Öğrencilerimiz, her sınıf için atanan İngilizce öğretmenlerinin mentörlüğünde farklı ve yaratıcı dil pratiği uygulamaları yaparak eğitimlerini pekiştirmekte. Meşhur eğitimci Vygotsky'nin sosyal iletişim ile öğrenme kuramına göre düzenlenmiş bu programda öğrencilerimizi, birebir dil gelişimini sağlamak ve takip etmek amacıyla sadece sınıfta değil, okul ortamında da sosyal bir bağın kurulması ve yabancı dil konuşma pratiklerinin yapılabilmesi yaklaşımına bağlanmıştır. Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerinin yanısıra özgüvenlerini ve sorun çözme yetilerini de geliştirecek Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli dil etkinliğine katılmasına olanaklar yaratılmıştır Bu destekçi çalışmalar arasında:  Yurt dışında yaz ve kış okulları  Yurt dışında öğrenci değişim programları  Türkiye'de ve yurtdışında Model Birleşmiş Millet (MUN) münazaraları  İngilizce bireysel proje kulüpleri  Özel yaratılmış sosyal alanlar "Chat Corner"  Dijital İngilizce öğrenim materyalleri; örn. online İngilizce kitap okuma platformu  Mobil uygulamaları Ayrıca tüm dil çalışmalarımız zengin, nitelikli ve teknolojiyle bütünleştirilmiş öğretim materyalleriyle desteklenmektedir. Elbette hata yapılmadan bir yabancı dilde konuşma yetisi geliştirilemez. Ne yazık ki bir çok öğrenci ise hata yapmaktan ve mahçup olmaktan çekinir. İngilizce dil eğitimi programımız etkin bir yabancı dil edinimi için öncelikle ön yargıların kırılması ve öğrencilerin konuşma riskine girebilecekleri güven ortamların oluşturulmasıyla sağlanabileceğini, bunun da özellikle bilimsel sosyal öğrenme kuramlarına göre kurgulanmış yoğun ve çeşitli dil dersleriyle desteklenmesi gerektiği bilinciyle kurgulanmıştır.

Sanat Eğitimi Yaklaşımları
Spor Alışkanlığı Edinimi
Girişimcilik ve Teknoloji Farkındalığı
Misyonumuz
Okuma Alışkanlığı Edinimi
Vizyonumuz
Süreçsel Kariyer Danışmanlığı
Bireysel koçluk eğitimi
Etkin Sınav Hazırlığı
Fiziki koşullarımız
Dil Eğitimi

Okul

Gençler için onların keyif alarak öğrenim faaliyetlerini yürüttükleri bir yaşam alanını hedefledik.

Velilerden Yana Gençlerden Tarafız

Hızlı Bilgi

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 1. YAZILI TARİHLERİ


ÖĞRETMEN LİSTE.jpg

ÖZEL ÇANKAYA ÖZTUNA NORMAN ANADOLU LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ SEMİNER KONULARIMIZDAN BAZILARI


KONULARKATILIMCILAR
1SINAVA HAZIRLIK DÖNEMİNDE VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER
VELİLER
2YKS'YE 5 KALA YKS'DEN SONRA VELİLERİN YAPMASI GEREKENLER
VELİLER
3YKS-TYT NEDİR? NASIL HAZIRLANILIR? MESLEK SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
VELİLER
4SINAV KAYGISINI NASIL GİDERİRİZ
VELİLER-ÖĞRENCİLER
5VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. TYT NEDİR? NASIL HAZIRLANILIR? SINAV STRATEJİLERİ VE BAŞARI İÇİN TEKNİKLER
ÖĞRENCİLER
6GÜZEL KONUŞMA VE HİTABET
ÖĞRENCİLER
7LİDERLİK
ÖĞRENCİLER
8GİRİŞİMCİLİK
ÖĞRENCİLER
9HANIMEFENDİ BEYEFENDİ OLMANIN İNCELİKLERİ-SOFRA ADABI-GÖRGÜ KURALLARI
ÖĞRENCİLER
10İLK YARDIM KURALLARI
ÖĞRENCİLER
11YANGIN VE DEPREM TATBİKATI
ÖĞRENCİLER

İlan Edilecektir.Yaz Dönemi Sınavlara Hazırlık Kampı Programı eklenecektir.

Screenshot_11.jpg

Hızlı Erişim

İletişim

Adres

Güzeltepe Mah. Ahmet Mithat Efendi Cad. No 39 Çankaya Ankara 06680

İrtibat

(0312) 442 1700