İNOVASYON KAMPI

Norman Anadolu Lisesinin İnovasyon Kampı kapsamında Arduino eğitimleri vermektedir ve öğrencilerin eğitim sonunda fonksiyonel bir çıktının ortaya koyulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kamp şeklinde gerçekleştirilecek eğitim programı ve kazanımlar aşağıdaki gibidir. 


Ders Programı:

·         Temel elektronik bilgileri ve kartı tanıma (2-4 saat)

o   Kart üzerindeki temel bileşenlerin teknik özellikleri hakkında bilgilendirme

§  Kartın genel tanıtımı, kullanım amacı ve yerleri, kişiler tarafından yapılmış projelerin görülmesi,

§  Kartın doğru çalıştırılması,  işlemci özellikleri, kartın teknik kabiliyetleri

o   Verilebilecek voltaj vb. gibi temel sıkıntılar, kullanılması gereken soketler ve pinlerle ilgili temel bilgiler.

§  Karta hasar verebilecek durumlar ve tamir yöntemleri (sadece sözlü), pinlerin farklılıkları ve özellikleri

§  Toprak vb. özel pinlerin öğrenilmesi

o   Arduino geliştirme araçları, kalkanlar (shield kavramı)

§  Shield kavramı ve shieldlerin incelenmesi

o   Bağlantı elemanları ve kullanılan genel ekipmanın tanınması

§  Kablolar, soketler, adaptörler, devre tahtası, timsah vb.

o   Montaj çalışmaları

§  Bağlantı elemanları ve girdi, çıktı parçaları kullanılarak basit montajların yapılması ve parçalara alışılması

·         Girdi (input) araçlarını tanıma; almaç, anahtar, mikrofon vb. (2 saat)

o   Kullanılan 1-0 ve sayısal almaçların temel özellikleri

§  1-0 ve sayısal almaçların özellikleri ve farklılıkları, örnek kullanım alanları

§  Bağlanması gereken pinlerin gösterilmesi

o   En çok kullanılan girdi bileşenlerinin elde incelenmesi

§  Sıcaklık, nem vb. almaçların görülmesi ve kullanımda koyulması gereken yerler (suya dokunmamalı, dikey kullanılmalı vb.)

·         Çıktı (output) araçlarını tanıma; motorlar, ışıklar, sesli uyarıcılar vb. (2 saat)

o   Kullanılan 1-0 ve sayısal çıktı bileşenlerinin incelenmesi

§  1-0 ve sayısal çıktı bileşenlerinin özellikleri ve farklılıkları, örnek kullanım alanları

§  Bağlanması gereken pinlerin gösterimi

o   Röle ve anahtarlama örnekleri

§  Rölelerin ve kullanım alanlarının incelenmesi

o   Motor çeşitlerinin anlatılması

§  Motorların farklılıklarının ve kullanım alanlarının incelenmesi (fırçalı, fırçasız, servo, step)

§  Motor kullanmak için gerekli ek donanımların incelenmesi (motor kontrolcüler)

§  Ek voltaj beslemesi yapmak

·         Yazılım geliştirmeleri (2-6 saat)

o   Arduino IDE’sinin temelleri incelenir

§  Kartı bilgisayara bağlama ve kullanıma hazır hale getirme

§  Örnek kodların incelenmesi

§  Temel kodlama denemeleri

o   Temel girdi ve çıktı bileşenleriyle işlevsel yazılım yapmak ve kartta çalıştırmak

§  Led, röle, fırçalı motor vb. temel bileşenlerle deneme yapma

§  Kartı bilgisayardan ayrı çalıştırma

o   Bileşenlerin kütüphaneleri incelenir

§  Doğru kütüphaneyi bulmak

§  Kütüphanelerin kodlamada kullanılması

§  Kütüphaneli kodlarla deneme yapma

·         Öğrenci Projeleri

Kazanımlar

                Bu derslerde katılımcılar Arduino ve bunun gibi temel düzeyde ve hızlı elektronik ve elektromekanik geliştirme ortamlarının nasıl ve nerelerde kullanılabildiğini, bunlarla neler yapılabileceğini ve teknolojik ve yenilikçilik açısından neden önemli olduklarını                  kavrayacaklardır.

                Endüstriyel elektroniğin temellerini barındırması nedeniyle katılımcı sanayideki herhangi teknolojik bir ürünün geliştirilme, hata düzeltme, üretime entegre edilmesinde kullanılan tüm süreçleri basit ölçeklerde yaparak kavrayacaktır.    Elektroniğin temellerini                 algılayacak ve kişinin kendini bu alanda geliştirmesi için gerekli bilgiye ulaşım araçlarını ve anahtar kelimeleri öğrenecektir.

                Katılımcıların aklındaki teknolojik projelerin prototiplenmesi ve hayata geçirilmesiyle ilgili süreçlerin yaşayarak tecrübe kazanmaları; projelerini planlamak için gerekli zaman ve maliyet ihtiyaçlarını belirlemelerine yardımcı olur.