İŞİMİ KURUYORUM

İŞİMİ KURUYORUM

İşimi Kuruyorum programı ile, profesyonel hayatlarına yönelik olarak farkındalık yaratmayı amaçlamakla beraber, tüm başlıklarıyla iş modeli süreçlerini kurgulamaları sağlatılacaktır. Bu kapsamda, bir iş fikri üzerinden; Değer Önerisi, Kanallar, Maliyet Yapısı, Temel Faaliyetler, Temel Ortaklar, Müşteri Segmentleri, Müşteri İlişkileri, Temel Kaynaklar ve Gelir Akışı gibi tüm değişkenlerin bir arada kurgulanmasına yönelik olarak bir modellemeyi hayal etmeleri sağlanacaktır. 

Tüm bunların yanında, kurumsal yapıların nasıl örgütlü olarak hareket ettiklerine yönelik olarak rol tabanlı canlandırmaların içinde yer almaları sağlanır. Bu kapsamda; pazarlama ve satış, muhasebe, halkla ilişkilier ve insan kaynakları gibi faaliyetler senaryolandırılarak öğrenciler tarafından rol tabanlı olarak canlandırılır. 

Ek olarak, çeşitli sektörlerde alanında lider kurumsal firmaların öğrenciler tarafından ziyaret edilmesi ve yerinde gözlem yapmalarına imkan sağlayan faaliyetler düzenlenir. Sektör temsilcilerinin tüm bu konular hakkında konuşmacı olarak bulunduklar seminerler ve atolyeler okul ortamında gerçekleştirilir.