NORMAN TEKNOLOJİ TAKIMI

RÜZGAR TÜNELİ

Bu çalışmalar kapsamında öğrenciler ayrodinamik ve akışkanlar mekaniği konularında temel değişkenleri, test koşullarını ve testlerin nasıl yapıldığını görerek bunları gündelik hayata uygulama tecrübesi kazanacaklardır.

Bu bilim dallarının kullanım alanları, yarattıkları kolaylık ve verimlilik, sanayideki kullanımları öğrenciler tarafından eğlenceli bir şekilde algılanacaktır.

Basit hesaplamalar yaparak gündelik hayatlarında karşılarına çıkan olayları ve durumları değerlendirme ve çözümleme becerisi kazanacaklardır.

Öğrencilerin düş güçlerini geliştirerek aldıkları bilimsel temellere göre fikir yürütme kabiliyetlerini arttıracaktır.

3B YAZICI

Bu çalışma kapsamında öğrenciler sanayide kullanılan temel prototipleme yöntemleri olan 3B yazıcılar ve CNC makineleriyle ilgili temel değişkenleri öğrenecekler ve bu cihazları kullanım becerilerini edineceklerdir.

Çizim yapmanın temelleriyle başlayarak, diğer çizim araçlarını kullanabilecekleri alanları keşfedeceklerdir. Bilgisayarlı çizimin kullanım alanları ve önemli uygulamalarını göreceklerdir.

Tabakalı üretim yöntemlerinin temellerini ve sanayide nerelerde kullanıldığını algılayacak, kendileri de bu yöntemleri kullanarak oluşturacakları şeyleri birebir üreterek deneyim kazanır.

MALZEME ÇALIŞMALARI

Bu çalışmalar kapsamında öğrenciler endüstride kullanılan kaplamalara yönelik temel konularda bilgi sahibi olacak ve etraflarında gördükleri kaplama bulunduran ürünleri algılayabilir hale geleceklerdir.

Öğrenciler sanayide oldukça fazla alanda kullanılan ve önemli bir uygulama alanı olan maskeleme yönteminin ve elektrokaplamanın kullanım sebeplerini ve kolaylıklarını görecek; bu yöntemleri bire bir uygulayarak tecrübe edeceklerdir.

Öğrencilerin sanayinin değişik alanlarında kullanılan temel plastik malzemeler olan termoplastik ve termoset malzemeler arasındaki farkları ve uygulama alanlarının anlaşılarak etraflarında gördükleri herhangi bir plastik ürün hakkında fikir yürütebilme ve malzemeleri inceleyebilme yetenekleri kazanmalarını sağlayacaktır.

Derslerde tamamen öğrencilerin ürettiği parçaların yine kendileri tarafından birleştirilerek kalıcı bir süs eşyasına dönüştürülmesini tecrübe ederek elle tutulabilir ürünler ortaya çıkarabilme becerilerini ve kendi yapacakları projelerde süreç planlaması yapabilme yetenekleri gelişecektir.

ELEKTRİK ÇALIŞMALARI

Bu dersler endüstride büyük ihtiyaç duyulan yüksek voltajın temellerini, kullanım alanlarını ve gündelik hayata olan etkilerini algılama ve yüksek voltajları kullanan, üreten ve çeviren sanayi ürünlerinin kullanım nedenlerinin algılanmasını sağlayacaktır.

Gündelik hayatın en çok içinde olan yüksek voltaj bileşeni olan motorların temel prensiplerinin ve yapısının incelenerek anlaşılması ve ne şekillerde motorun değiştirilebileceği gibi konuların sorgulanmasını sağlamaktadır.

Motorların temel değişkenlerinin öğrenilerek öğrencilerin gelecekte yapacağı hareketli parçalar içeren projeleri daha kolay ve hızlı algılamalarını sağlayacaktır. Öğrenciler diğer yüksek voltaj ürünlerinin kullanımlarını planlayabilecek ve günümüz sanayisinde önemli yer kaplayan elektrikli araçlar ve ürünlerin temellerini kolayca kavrayabilecek bilgi dağarcığına erişecektir.

Anlatımlarda gördüğü motorları kendi elleriyle bire bir üretecek, deneyecek isterse üzerinde değişiklikler yaparak temel prensipleri deneme şansına erişecektir.