TÜMLEŞİK ÖĞRETİM

Tümleşik Öğretim, 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için tasarlanmış, okul müfredatının yanında sınavlara hazırlık programının da uygulandığı yaklaşımdır.